İş ve Sendika Hukuku

Hukuk büromuz ekonomi dünyasının vazgeçilmez unsurları olan işçilere ve işverenlere iş hukuku anlamında destek vermekte, müvekkillerimiz lehine hukuki destek sağlanmaktadır.

Bu hizmet paketinde Hukuk Büromuz tarafından işveren konumunda olan müvekkil şirketlere iş proseslerine uygun olarak belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri, iş yeri yönetmelikleri ve benzeri nitelikteki iş yeri belgelerinin oluşturulması ve uygulanması, çalışanlar ile devam eden iş ilişkisinin mevzuat ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına uygun olarak yönetilmesi, insan kaynakları birimlerinin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda hukuki hizmetler verilmektedir.

Ayrıca hukuk büromuz tarafından; müvekkil şirketlere, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş hukuku eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk büromuzda çalışan konumunda olan bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde işverenleri ile olan ilişkilerinin ve dava süreçlerinin yönetimi kapsamında ya da sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan sorunlarına (işe iade , SGK Çalışma Süresinin Tesbiti, vs..) konularında efektif çözümler sunarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk büromuz kurulduğu günden bu yana toplu iş sözleşmeleri, politikaları ve ilişkileriyle ilgili olarak iş hukuku ve yükümlülükler hakkında birçok şirket ve işveren sendikasının temsilciliği yapmıştır. Hukuk büromuz iş hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklara barışçıl yollarla sözleşmeler, hukuk davaları ve/veya müzakereler vasıtasıyla efektif çözümler sağlanmaktadır.

İlgili Makaleler

İşçi ile İşveren Karşılıklı Anlaşarak İş Sözleşmesini Nasıl Sona Erdirir?

İkale Nedir? İkale, karşılıklı anlaşma ile varolan sözleşmenin sona erdirilmesi, başka bir deyişle bozma sözleşmesidir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ve İş Hukuku’na dair diğer mevzuatlarda ikale adı altında bir düzenleme bulunmamaktadır. İkale deyimi TBK m. 26 hükmünde yer alan sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde, tarafların yapmış oldukları sözleşmeyi ortak iradeleriyle diledikleri zaman sona erdirme işlemi olarak ilk kez bir Yargıtay kararında ortaya konmuştur.1

Devamını oku...

Her Kaza İş Kazası Mıdır?

HANGİ HALLER İŞ KAZASI OLARAK NİTELENDİRİLİR? Çalışan, işyeri dışında işyeri ile ilgili bir işin yapılması amacıyla işveren tarafından tahsis edilen bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında araba kaza meydana geldi ve yaralandınız.

Devamını oku...

İşçi ve İşvereni Anlaştıran Yapı Arabuluculuk Kurumu

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaşmıştır. Kanunla, "dava şartı olarak arabuluculuk" kurumu ilk kez hukuka girmiş ve düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmıştır.

Devamını oku...

2018 Torba Kanunu İşçi ve İşverenlere Ne Gibi Değişiklikleri Öngörüyor?

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik torba yasa 21 Mart tarihi itibari ile kabul edildi. TBMM tarafından kabuk edilen torba yasa imza için Cumhurbaşkanı na gönderildi. Yasada hem Sosyal Güvenlik hem de vergi ile ilgili önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazıda özellikle, Kanunda yer alan işçi ve işverenler ile ilgili önemli düzenlemeler üzerinde duracağız. Şöyle ki; sık sorulan sorulara torba yasanın içinden süzdüğümüz yanıtlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Devamını oku...

İşçi ve İşverenler! Düzenlediğiniz İbraname Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Geçerli Olmayabilir!

İşçi ile işveren arasındaki en önemli ihtilaflardan bir tanesi Hizmet Sözleşmesi'nin sona ermesi akabinde işçiye kazanmış olduğu hak ve alacaklarının ödenip ödenmediğinin tespitidir. Bu noktada ödemeyi gösterir nitelikteki ibraname gerek işçi ve gerekse işveren nezdinde ispat açısından oldukça önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devamını oku...

İş Kazası

Her gün gittiğimiz işimizde ne kadar güvendeyiz? Bir iş kazasına maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz imkanlar var mıdır? Oluşan bir iş kazası, hem sosyal sigortalar kurumu mevzuatı hem de iş hukuku açısından değerlendirilmelidir. İş kazalarından doğan sorumlulukların incelenmesi bu iki mevzuat içinde farklılık göstermektedir.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...