• EN

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) doğrultusunda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin de (Yönetmelik) yayımlanması ile birlikte veri sorumluların en önemli yükümlülüklerinden biri de Veri Sorumluları Sicili’ne (Sicil) kayıt yaptırmaktır. Bildiğiniz üzere hali hazırda Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) test çalışmaları devam etmektedir. Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verilerin Korunması Başkanlığı tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (VERBİS) tutulacaktır. Peki herkes VERBİS sistemine kaydolmak zorunda mı yoksa istisnaları mevcut mu? Yazımızın devamında bu sistem için istisna tutulan kişileri kaleme alacağız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) yürürlüğe girdiği tarih itibari ile gerek gerçek gerek tüzel kişileri meşgul eden asıl soru olan VERBİS sistemine kaydolma zorunluluğudur. Buna ilişkin olarak da bu sorulara ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan beklenen cevap gelmiştir.

VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) sistemine kaydolma durumunda istisna tutulan veri sorumlular;

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

Yasada öngörülmüş şekilde faaliyet gösteren;

  • Noterler,
  • Derneklerden, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanı ile sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.04.2018 tarih ve 2018/7 karar nolu KVKK kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘KVKK’) nun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’nin 16 ıncı maddesi uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları yukarıda şekilde belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenlerin, noterlerin, derneklerin, vakıfların, sendikaların, siyasi partilerin, avukatların, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli müşavirlerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’nin 16 ını maddesi gereğince VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) sistemine kaydolma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. Bankalar ve diğer finansal kuruluşları Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan kişiler arasında yer almadığı için bu Kararla birlikte bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının  VERBİS’e kayıt yükümlülüğü kesinleşmiştir.

Av. Dr. Mert Van - Stj. Av. İpek Bozoğlan