• EN

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (‘Kanun’) veri sorumlularına getirdiği yükümlülüklerden biri, Veri Sorumluları Sicili’ne (‘Sicil’) kayıt olma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük, Kanun’un 16. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

'(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.’

Yukarıdaki maddede düzenlenmiş olduğu üzere, veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmaları gerekmektedir. 16. maddenin 2. fıkrasında, Sicil’e kaydolmaya ilişkin bazı veri sorumlularına istisna getirilebileceği öngörülmüştür ve buna ilişkin Kurul kararları bulunmaktadır. Bu istisnalar arasında bulunmayan veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygun olması için, Kurul tarafından tayin edilmiş süreler içerisinde Sicil’e kaydolmuş olmaları gerekmektedir.

Kurul, geçtiğimiz Temmuz ayında vermiş olduğu karar ile, veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün ne zaman başlayacağını ve veri sorumlularına kayıt olmaları için ne kadar süre tanınacağını tayin etmiştir.

İlgili 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı kararda, söz konusu süreler şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için:
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi: 01.10.2018
  • Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için:
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi: 01.10.2018
  • Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için:
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi: 01.01.2019
  • Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için:
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi: 01.04.2019
  • Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Veri sorumluları tarafından bu makalede açıklamış olduğumuz Kurul kararında belirtilmiş olan sürelere riayet edilmesi, veri sorumlularının ileride Kurul yaptırımlarına maruz kalmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Av. Dr. Mert VAN - Stj. Av. Benay ÇAYLAK