Urban Transformation and Estate Administration

Mert Van Law Firm has been working on Real Estate Law since the 90s and has been representing land owners and people and institutions on the side of construction companies in the projects everyone had to deal with in the past years no matter if they wanted or not.

In the field of urban transformation, there might be losses due to disagreements between the property owners or between the property owners and the contractors that will conduct the renovation, right violations and the setbacks that are created by the regulations in the codes and the by-laws. Our law firm creates alternative solutions in favor of our clients.

Primary services provided by Mert Van Law Firm’s expert lawyer and counsel staff in the process of Urban Transformation are;

 • Conducting Searches and Investigations In Municipalities, Directorate of Land Registry and Other Necessary Institutions
 • Conducting a Detailed Project Construction and Single Section Square Meter and Location Sharing
 • Preparation of the Flat For Land Contract
 • Determination of the Rough Construction and the Materials that Will Be Used by a Technical Specifications In Addition to the Contract
 • Determining A Penal Clause for the Situations Such As Extension of the Time of Construction or Leaving the Construction Unfinished and Liquidation By Us When Necessary and Payment to the Property Owners
 • Execution of the Process of the Security of the Guarantee Stated In the Contract and Liquidation By Us When Necessary
 • Registry of the Flat For Land Contract to the Notary and the Land Office
 • Determining and Applying the Deed Transfer Time to the Contractor Firm
 • Preparing the Management Plan With the Contractor Firm
 • Registry of the Management Plan
 • Attending Meetings During the Process

Estate Management

In the scope of our ‘ESTATE MANAGEMENT’ Service is consulting service regarding every stage that concerns real estate law.

 • Creation of an Estate Inventory, Preventing right losses during heirship
 • Preparation of all the legal contracts about the estates (rent contracts etc.)
 • Duration monitoring and legal management of the contracts about the estates (revision, termination of contract etc.)
 • Conducting estate assessments and financial management (selling, long-term renting etc.)
 • services are given to people and companies as constant consulting as a package or as project-based.

İlgili Makaleler

2B Araziler ve Satış Prosedürü

2/B arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere denilmektedir. Bahsi geçen araziler 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Yasasının Getirdiği Son Değişiklikler, İmkan ve Avantajlar Konusunda Hukuki Rapor

A) KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? Kentsel dönüşümü kısaca; "Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü" olarak tanımlayabiliriz.

Devamını oku...

Neden Hayvan Hakları?

15 Ekim 1978'de Paris'te ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi ile bütün hayvanların eşit doğdukları, eşit yaşama ve saygı görme hakkına sahip oldukları, bir hayvan türü olan insanın, öbür hayvanları yok edemeyeceği, onları sömüremeyeceği, bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma haklarına sahip oldukları, zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesinin yaşama karşı suç olduğu kabul edilmiştir.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...