Kentsel Dönüşüm ve Mülk Yönetimi

Mert Van Avukatlık Bürosu 1990'lı yıllardan beri Gayrimenkul Hukuku çalışmakta olup, son yıllarda pek çok kişinin ister istemez bir şekilde muhatabı olduğu Kentsel Dönüşüm projelerinde gerek arsa sahipleri gerekse inşaat şirketleri tarafındaki kişi ve kurumları temsil etmektedir.

Kentsel dönüşüm alanında gerek mülk sahiplerinin kendi aralarında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek müteahhitler arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerin yaratacağı aksaklıklar nedeniyle mağduriyetler yaşanabilmektedir. Hukuk büromuz müvekkillerimiz lehine olacak şekilde alternatif çözüm yolları üretmektedir.

Mert Van Avukatlık Bürosu'nun uzman avukat ve danışman kadrosu ile Kentsel Dönüşüm sürecinde müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler;

 • Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Diğer Gerekli Kurumlarda Araştırma ve İnceleme Yapılması
 • Proje İnşası ve Bağımsız Bölüm Metrekare ve Konum Paylaşımının Detaylı Biçimde Yapılması
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmeye Ek Bir Teknik Şartname İle Kaba İnşaat ve Kullanılacak Malzemelerin Tespiti
 • Sözleşmede İnşaat Süre Uzatımı, Yarım Bırakılması Gibi Haller İçin Cezai Şart Belirlenmesi ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilerek Mülk Sahiplerine Ödenmesi
 • Sözleşmede Yer Alan Teminatların Güvence Altına Alınması ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilme Sürecinin Yürütülmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Noter ve Tapu Dairelerinde Tescili
 • Müteahhit Firmaya Tapu Devir Zamanlarının Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • Yönetim Planının Müteahhit Firma İle Birlikte Hazırlanması
 • Yönetim Planının Tapuya Tescili
 • Tüm Süreç Boyunca Toplantılara Katılım

"MÜLK YÖNETİMİ" Hizmetimiz kapsamında, gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her aşamaya ilişkin danışmanlık hizmeti yer almaktadır.

Kişi veya Şirketlere;

 • Mülk Envanterinin çıkartılması, Mirasçılık sırasındaki hak kayıplarının engellenmesi,
 • Mülklere ait tüm hukuki (kira kontratları vs..) sözleşmelerin hazırlanması,
 • Mülklere ait sözleşmelerin süre takipleri ve hukuki yönetimi ve (revize, fesih,vs...)
 • Mülk değerlemelerinin yapılması ve finansal açıdan yönetimi (satış, uzun süre kira vs)
 • Hizmetleri paket olarak sürekli danışmanlık veya proje bazlı olacak şekilde veri

İlgili Makaleler

2B Araziler ve Satış Prosedürü

2/B arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere denilmektedir. Bahsi geçen araziler 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Yasasının Getirdiği Son Değişiklikler, İmkan ve Avantajlar Konusunda Hukuki Rapor

A) KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? Kentsel dönüşümü kısaca; "Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü" olarak tanımlayabiliriz.

Devamını oku...

Neden Hayvan Hakları?

15 Ekim 1978'de Paris'te ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi ile bütün hayvanların eşit doğdukları, eşit yaşama ve saygı görme hakkına sahip oldukları, bir hayvan türü olan insanın, öbür hayvanları yok edemeyeceği, onları sömüremeyeceği, bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma haklarına sahip oldukları, zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesinin yaşama karşı suç olduğu kabul edilmiştir.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...