Insurance Law and Damage Management

Effective management of the damage processes carries great importance as well as issuing a policy for insurance companies that operate in Turkey, where insurance awareness increases every day. It is possible for damage processes to be managed within the body of insurance companies, however, as it is known, almost all of the damage files require technical knowledge and management. Assessment of paying/not paying for the damage in the light of the related technical knowledge and carrying out the relationship between the people insured and people that suffered the damage in a healthy manner is without a doubt the most suitable and useful way to follow.

In this frame, consulting and advocacy services are given with our expert team regarding damage management of insurance companies.

These processes which are managed by taking technical information and support from people that are experts in their fields undoubtedly make substantial additions to the brand values and budgets of the big insurance companies.

During the damage management process, MertVan Law Firm provides these services;

  • Procuring documents
  • Preparation for Scientific Opinion
  • Actuary Calculations
  • Determination of Outstanding Claim
  • Settlement of Disputes By Peaceful Negotiations
  • Settlement of Disputes By Litigation

In addition, solutions for legal disputes that people have with insurance companies in the frame of insurance law are also created and solving the disputes via peaceful negotiations or litigation is tried.

İlgili Makaleler

Hasar Ve Tazminat Yönetim Sistemi Nasıl İşler?

Son yıllarda sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirdiği riskler sonucunda sektörde hızlı ve etkili bir büyüme kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca Sigorta Şirketleri arasında , risklere karşı menfaatlerini teminat altına almayı isteyen kişilere daha iyi bir hizmet sunumu sağlamak amacı güderek kendi aralarında bir rekabete dayalı bir süreç oluşumu meydana gelmiştir.

Devamını oku...

Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Poliçesi İle Sigorta Ettirenin Hak Ve Yükümlülükleri

Teknolojideki gelişmeler sayesinde, üretici-satıcı işletmeler gün geçtikçe olanaklarını arttırmakta, daha çok büyümekte, tüketici ise tek başına ve güçsüz bir şekilde kalmaktadır. Tüketicilerin üretici-satıcılar karşısında bilgi yetersizliği içinde, yanlış yönlendirmeye açık durumda bulunması, tüketicinin kendisini koruyabilecek bir bilince kavuşturulmasını gerektirmektedir.

Devamını oku...

Tıbbi Malpraktiste Uzlaşma Süreci

Ülkemizde sağlık personelinin hizmet kusuru sebebiyle açılan tazminat davalarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sonuçlanması uzun yıllar süren bu davalar, gerek zarar gördüğünü iddia eden tarafın, gerek sağlık personelinin, gerekse sağlık personelinin rizikosunu teminat altına alan sigorta şirketlerinin adeta elini kolunu bağlamaktadır.

Devamını oku...

Ölümlü Trafik Kazaları ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Son zamanlarda trafik kazalarının sayısında ciddi artışlar gözlenmekte ve her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını yitirmektedir. Ölen kişilerin geride kalan yakınları ise hem duydukları derin acı ve üzüntü sebebiyle manevi zarara hem de ölen kişilerin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Uğranılan bu maddi zarar genellikle trafik sigortasını yapan şirketten destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edilmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle destekten yoksun kalma tazminatını inceleyeceğiz ve sonrasında Hukuk Genel Kurulu'nun yeni tarihli kararıyla ortaya çıkan yeni durum üzerinde duracağız.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...