Sigorta Hukuku ve Hasar Yönetimi

Sigorta bilincinin günden güne arttığı Türkiye'de faaliyet göstermekte olan sigorta şirketleri açısından poliçe tanzimi kadar, hasar süreçlerinin verimli yönetilmesi de büyük önem arz etmektedir.

Hasar süreçlerinin sigorta şirketleri bünyesinde yönetilmesi mümkündür ancak bilindiği üzere hasar dosyalarının hemen hepsi teknik bilgi ile yönetim gerektirmektedir. İlgili teknik bilgiler ışığında hasar ödeme/ödememe hususlarının değerlendirilmesi ve bu süreçte sigortalılar ve zarar görenler ile iletişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi kuşkusuz izlenmesi gereken en uygun ve faydalı yol olacaktır.

Bu çerçevede, konusunda uzman ekibimiz ile sigorta şirketlerinin hasar yönetimine ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Alanında uzman kişiler tarafından teknik bilgi ve destek alarak yönetilen bu süreçler, tartışmasız büyük sigorta şirketlerinin marka değerlerine ve bütçelerine somut katkılar sağlamaktadır.

MertVan Avukatlık Bürosu olarak hasar yönetim sürecinde;

  • Evrak temini,
  • Bilimsel mütalaa hazırlığı,
  • Aktüerya hesaplamaları,
  • Muallak belirlenmesi,
  • Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümü,
  • Uyuşmazlığın dava yolu ile çözülmesi,

hizmetleri sunulmaktadır.

Buna ek olarak, kişilerin sigorta şirketleri ile sigorta hukuku çerçevesinde yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklara yönelik çözümler de üretilmekte, uyuşmazlıklar sulh ve dava yolu ile sonlandırmaya çalışılmaktadır.

İlgili Makaleler

Hasar Ve Tazminat Yönetim Sistemi Nasıl İşler?

Son yıllarda sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirdiği riskler sonucunda sektörde hızlı ve etkili bir büyüme kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca Sigorta Şirketleri arasında , risklere karşı menfaatlerini teminat altına almayı isteyen kişilere daha iyi bir hizmet sunumu sağlamak amacı güderek kendi aralarında bir rekabete dayalı bir süreç oluşumu meydana gelmiştir.

Devamını oku...

Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Poliçesi İle Sigorta Ettirenin Hak Ve Yükümlülükleri

Teknolojideki gelişmeler sayesinde, üretici-satıcı işletmeler gün geçtikçe olanaklarını arttırmakta, daha çok büyümekte, tüketici ise tek başına ve güçsüz bir şekilde kalmaktadır. Tüketicilerin üretici-satıcılar karşısında bilgi yetersizliği içinde, yanlış yönlendirmeye açık durumda bulunması, tüketicinin kendisini koruyabilecek bir bilince kavuşturulmasını gerektirmektedir.

Devamını oku...

Tıbbi Malpraktiste Uzlaşma Süreci

Ülkemizde sağlık personelinin hizmet kusuru sebebiyle açılan tazminat davalarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sonuçlanması uzun yıllar süren bu davalar, gerek zarar gördüğünü iddia eden tarafın, gerek sağlık personelinin, gerekse sağlık personelinin rizikosunu teminat altına alan sigorta şirketlerinin adeta elini kolunu bağlamaktadır.

Devamını oku...

Ölümlü Trafik Kazaları ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Son zamanlarda trafik kazalarının sayısında ciddi artışlar gözlenmekte ve her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını yitirmektedir. Ölen kişilerin geride kalan yakınları ise hem duydukları derin acı ve üzüntü sebebiyle manevi zarara hem de ölen kişilerin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Uğranılan bu maddi zarar genellikle trafik sigortasını yapan şirketten destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edilmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle destekten yoksun kalma tazminatını inceleyeceğiz ve sonrasında Hukuk Genel Kurulu'nun yeni tarihli kararıyla ortaya çıkan yeni durum üzerinde duracağız.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...