Küçük Alacak Yönetimi (KAY)

Şirketlerin riskli alacaklarının icra takibi açılmadan, masrafsız ve iş ilişkilerini zedelemeden sorunsuz bir şekilde tahsilat akışını sağlamak amacı ile geliştirilmiş olan Küçük Alacak Yönetimi, şirketlerdeki devamlı kadrolu çalışanların sayısının azaltılmasını ve işyerindeki zamanının daha verimli bir şekilde kullanılmasını da amaçlamaktadır.

Küçük Alacak Yönetimi ile her ay sonunda oluşturulan farklı rapor tipleri sayesinde, müvekkil şirketlerin cari hesaplarının aylık olarak farklı şekillerde kontrolü sağlanmaktadır.

Büromuz müvekkillerinin vadesi gelmiş/muaccel alacaklarının tahsil edilmesinin yanı sıra henüz vadesi gelmemiş ancak tahsilatında risk görülen alacaklarının akıbetini garanti altına almak adına yetkin ekibi ile gerek yerel gerekse yabancı hukuka uygun bir alacak yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Bu süreç herhangi bir yargı yoluna başvurulmaksızın yürütülmekte, sulh usulleri temel metod olarak kullanılmaktadır. Müvekkillerimizin mevcut ihtiyaçları uyarınca gerekli hallerde tarafımızca bizzat tahsilat süreçleri yürütülmekte, bunun dışında da müvekkillerimizin alacaklarına kavuşmaları için sürekli bir şekilde hukuk müşavirliği hizmetleri verilmektedir.