Sağlık Hukuku

Counseling and advocacy services are provided by our law firm to our clients with a staff that are experts in Medical Law regarding liabilities arising from medical staff’s medical mistakes, patient and doctor rights, management of private medical institutions and institutional and occupational liability insurances aimed at medical institutions and their workers.

Additionally, consultancy and advocacy services are provided in the Pharmaceutical Law towards companies operating in the pharmaceuticals sector which produce medications, medical devices and materials, hospitals and other medical institutions. Legal support is provided regarding especially preparation and revision of pharmaceutical companies’ contracts regarding medicine raw materials and production, distribution and clinic studies.

The cases related to the sector that arise from medicine patenting and brands are monitored, in addition, patent and brand registry processes are carried out.

In addition to these, our law firm maintains its pioneership in its actions towards raising awareness in the public regarding medical law and is carrying out new actions every day. Our ‘Medical Law and Patient and Doctor Rights’ courses that have been presented to over 4000 doctors in various cities specialized to special branches and our book named ‘Medical Law and Patient and Doctor Rights’ which had been prepared by studying the situation of the ‘Patient and Doctor Rights’ concept in the world, EU and Turkey, are some of the activities we have so far put into action regarding Medical Law.

Publications that are closely followed by the sector such as Medical Tribune and Hastane Dergisi and magazines such as Ekonometri and Ankara Life include articles, interviews and other writings regarding Medical Law, Patient and Doctor Rights and Occupational Liability Insurances which are penned by Att. Dr. Mert Van, the founder of our firm, and thousands of medical workers which are mostly doctors are informed by e-newsletters prepared every month by our law firm.

The services we provide in the field of medical law are not only towards doctors, legal services are also provided by us to the patients who have suffered damages due to faulty medical practices.

İlgili Makaleler

Jinekolog Hekimlerin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü

Tıbbın gebelik, doğum kısırlık, menopoz, ultrasonografi ve kadın hastalıkları v.b. konuları Jinekoloji/Kadın Hastalıkları alt uzmanlığının temel başlıklarını oluşturur. Bu konularda ihtisas yapmış, uzmanlaşmış doktorlara da literatürde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı / jinekolog denilmektedir.  Kadın doğum uzmanları hem anne sağlığı hem de yeni doğan bebek veya anne karnındaki bebeğin sağlığının korunması açısından önemli bir sorumluluk taşımaktadırlar.

Devamını oku...

Estetik Ameliyat Eser Midir?

Ertuğrul Özkök 11.04.2018 tarihinde yayınladığı köşe yazısında Aydın, Fatih Ürek ve Yılmaz Morgül'e gönderme yaparak Yargıtay'ın estetik ameliyatlarla ilgili olarak verdiği bir karara değindi ve "Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu..." şeklinde fikrini beyan etti. Ancak bu karar Yargıtay'ın estetik ameliyatlar ile ilgili olarak vermiş olduğu benzer yöndeki ilk karar değil. Özkök' ün yazısında değindiği kararın temeli estetik ameliyatlar ile diğer tıbbi müdahaleler arasındaki hukuksal farka dayanıyor.

Devamını oku...

Geçirdiğim Estetik Operasyonun Sonucundan Memnun Değilim. Ne Yapabilirim?

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi, tıpta da etkilerini gösteriyor. Bundan 10 yıl evvel düşünüldüğünde imkansız gibi görünen operasyonlar bugün artık standart hale gelmiş bulunmakta. Bu teknolojik gelişmelerden estetik/plastik cerrahi de payına düşeni aldı elbette. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak estetik operasyonlar artık bir lüks olmaktan çıkıp, geniş kitleler tarafından erişilebilen bir tıbbi hizmet halini almış durumda. Estetiğe erişim arttıkça alınan hüsran niteliğinde sonuçlar da artıyor.

Devamını oku...

Saç Ekimi için Talep Artıyor

Peki, Yapılan Estetik Müdahale Başarısız İse Hukuken Ne Yapabilirsiniz? Son yıllarda birçok insan estetik kaygısıyla veya tedavi amacıyla saç ekimi işlemi yaptırmak istemektedir. Türkiye'ye son dönemlerde pek çok yabancı ülkeden hasta gelmekte ve tedavi veya estetik amaçlı hizmet almaktadır. Tedavi ve estetik amaçlı olmak üzere iki şekilde veya bazen bu iki amaçla birlikte yapılan estetik ameliyatlarında beklenen sonuç ile taahhüt edilenden farklı bir sonuç meydana geldiği zaman hastalar hem maddi hem de manevi açıdan zarar görüp tazminat talep edebilmektedir. Peki, estetik ameliyat olmak istediniz ve operasyon için hekime başvurdunuz. Operasyon sonrası beklediğinizden bambaşka sonuçlar doğdu ve zarar gördünüz. Ne yapmanız ve nereye başvurmanız gerekir? Öncelikle yaptırdığınız estetik ameliyatı dolayısıyla hekim ile aranızdaki sözleşmenin hukuk dünyasındaki görünümünün ne olduğunu tasvir etmek gerekir.

Devamını oku...

Sigorta Faktörü Dava Sürecini Hızlandırdı

Sigorta şirketlerinin, Hekim Sorumluluk Sigortası kapsamında hekimler aleyhine açılan davalar henüz sonuçlanmadan, hasta ve yakınlarının zararlarını karşıladığını söyleyen Av. Dr. Mert Van, "Sigorta faktörü, dava sürecini hızlandırdı" dedi. Hekimlerin çalışma alanını, insan sağlığını ilgilendiren çok hassas konular meydana getiriyor ve bu da riskli bir çalışma alanının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Söz konusu risklerin bir şekilde teminat altına alınması gerekiyor. Bu noktada ise Hekim Sorumluluk Sigortası devreye giriyor ve hekimleri tazminatsal sorumluluktan kurtarıyor. Peki, hekim kaynaklı olumsuz bir durum yaşanması sonucu, hasta ve yakınları tarafından açılan tazminat davalarında süreç nasıl işliyor? Av. Dr. Mert Van, sürece ilişkin detayları Sigortalı Dergisi okuyucuları ile paylaştı.

Devamını oku...

Artık Hekimler Sağlık Meslekleri Kurulu Tarafından Denetlenecek!

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de sağlık sektörü için ses getirici bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin amacı Sağlık Meslek Kurulu isimli bir denetim mekanizması oluşturarak sağlık mensuplarının mesleki uygulamalarını denetlemek ve gerekli durumlarda meslekten men edilmeye varacak yaptırımlar uygulamak. Tüm sağlık mensuplarını etkileyecek bu yönetmelikle getirilen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Devamını oku...

Hekimlere Muayenehane Açma Özgürlüğü

Tam gün yasasının  iptali başlığı,  son günlerde güncel basında yer alan  önemli haberlerden  biri. Öncelikle sürecin başından itibaren bugüne kadarki hikayeden biraz bahsedelim. Bildiğimiz gibi 650 sayılı KHK'nın,  38. maddesi, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" hükmünü içeriyordu. Bu hükme göre kamu kuruluşunda görev yapan hekimlerin özel muayenehane açması engellenmişti.

Devamını oku...

Aydınlatılmış Onamın Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Sağlanmasındaki Önemi

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Tıbbî müdahaleler, hekimler tarafından, hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi müdahale kavramı kişinin mevcut fiziksel rahatsızlığının giderilmesinden, rahatsızlığının önlenmesine, kimi zaman estetik amaçlı bir talebinin giderilmesine kadar her türlü girişimi içine alan geniş bir yelpazedir.

Devamını oku...

KBB'de TRent Dergisi Mayıs 2010 - Sağlık Hukuku Köşesi

"Değerli okurlar, "KBB'de TR ent Dergisi'nin bu sayısında sizlerle, "Tam Gün Yasasının Getirdikleri" konusuna değineceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin esastan inceleme kararı aldığı, siz hekimler ile ilgili düzenlemeler içeren söz konusu yasanın getirdiği önemli hususlara değineceğiz.

Devamını oku...

Acil Servislere Asılacak Yazı

Acil servislerde yaşanan sıkıntılar ülkemizin her zaman en büyük yaralarından birisi olmuştur. Her ne kadar sağlık sektöründe birçok iyileştirme yapılmaya çalışılsa da, mevcut Türkiye şartlarında halen daha sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Geçen hafta haberlere yansıyan "Kesik elin gidilen 8 hastanede dikilememesi" skandalı bu problemi bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...