Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Bunların yanı sıra hukuk büromuz sağlık hukuku alanında toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerinde öncülüğünü korumakta ve bu alanda her geçen gün yeni çalışmalara imza atmaktadır. Türkiye'de farklı illerde 5000'i aşkın hekime sunulmuş olan uzmanlık branşlarına özel Sağlık Hukuku ve Hasta Hekim Hakları eğitimlerimiz, "Hasta ve Hekim Hakları" kavramının dünyadaki, AB'deki ve Türkiye'deki durumunu mercek altına alarak hazırlanmış "Sağlık hukuku ve Hasta Hekim Hakları" isimli kitabımız bu güne kadar Sağlık Hukuku alanında gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalardan birkaçıdır.

Büromuz kurucusu Av. Dr. Mert Van tarafından kaleme alınmış Sağlık Hukuku, Hasta Hekim Hakları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları konulu makale, söyleşi ve sair yazılara Medical Tribune, Hastane Dergisi gibi sektörün yakından takip ettiği yayınların yanı sıra Ekonometri, Ankara Life gibi dergilerde yer verilmekte olup, çoğunluğunu hekimlerin oluşturduğu binlerce sağlık çalışanı hukuk büromuzca gerektikçe hazırlanan e-bültenler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Büromuzun sağlık hukukunda sunduğu hizmetler yalnız hekimlere yönelik olmayıp, hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hasta tarafına da tarafımızca avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

İlgili Makaleler

Jinekolog Hekimlerin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü

Tıbbın gebelik, doğum kısırlık, menopoz, ultrasonografi ve kadın hastalıkları v.b. konuları Jinekoloji/Kadın Hastalıkları alt uzmanlığının temel başlıklarını oluşturur. Bu konularda ihtisas yapmış, uzmanlaşmış doktorlara da literatürde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı / jinekolog denilmektedir.  Kadın doğum uzmanları hem anne sağlığı hem de yeni doğan bebek veya anne karnındaki bebeğin sağlığının korunması açısından önemli bir sorumluluk taşımaktadırlar.

Devamını oku...

Estetik Ameliyat Eser Midir?

Ertuğrul Özkök 11.04.2018 tarihinde yayınladığı köşe yazısında Aydın, Fatih Ürek ve Yılmaz Morgül'e gönderme yaparak Yargıtay'ın estetik ameliyatlarla ilgili olarak verdiği bir karara değindi ve "Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu..." şeklinde fikrini beyan etti. Ancak bu karar Yargıtay'ın estetik ameliyatlar ile ilgili olarak vermiş olduğu benzer yöndeki ilk karar değil. Özkök' ün yazısında değindiği kararın temeli estetik ameliyatlar ile diğer tıbbi müdahaleler arasındaki hukuksal farka dayanıyor.

Devamını oku...

Geçirdiğim Estetik Operasyonun Sonucundan Memnun Değilim. Ne Yapabilirim?

Teknolojinin her geçen gün daha da ilerlemesi, tıpta da etkilerini gösteriyor. Bundan 10 yıl evvel düşünüldüğünde imkansız gibi görünen operasyonlar bugün artık standart hale gelmiş bulunmakta. Bu teknolojik gelişmelerden estetik/plastik cerrahi de payına düşeni aldı elbette. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak estetik operasyonlar artık bir lüks olmaktan çıkıp, geniş kitleler tarafından erişilebilen bir tıbbi hizmet halini almış durumda. Estetiğe erişim arttıkça alınan hüsran niteliğinde sonuçlar da artıyor.

Devamını oku...

Saç Ekimi için Talep Artıyor

Peki, Yapılan Estetik Müdahale Başarısız İse Hukuken Ne Yapabilirsiniz? Son yıllarda birçok insan estetik kaygısıyla veya tedavi amacıyla saç ekimi işlemi yaptırmak istemektedir. Türkiye'ye son dönemlerde pek çok yabancı ülkeden hasta gelmekte ve tedavi veya estetik amaçlı hizmet almaktadır. Tedavi ve estetik amaçlı olmak üzere iki şekilde veya bazen bu iki amaçla birlikte yapılan estetik ameliyatlarında beklenen sonuç ile taahhüt edilenden farklı bir sonuç meydana geldiği zaman hastalar hem maddi hem de manevi açıdan zarar görüp tazminat talep edebilmektedir. Peki, estetik ameliyat olmak istediniz ve operasyon için hekime başvurdunuz. Operasyon sonrası beklediğinizden bambaşka sonuçlar doğdu ve zarar gördünüz. Ne yapmanız ve nereye başvurmanız gerekir? Öncelikle yaptırdığınız estetik ameliyatı dolayısıyla hekim ile aranızdaki sözleşmenin hukuk dünyasındaki görünümünün ne olduğunu tasvir etmek gerekir.

Devamını oku...

Sigorta Faktörü Dava Sürecini Hızlandırdı

Sigorta şirketlerinin, Hekim Sorumluluk Sigortası kapsamında hekimler aleyhine açılan davalar henüz sonuçlanmadan, hasta ve yakınlarının zararlarını karşıladığını söyleyen Av. Dr. Mert Van, "Sigorta faktörü, dava sürecini hızlandırdı" dedi. Hekimlerin çalışma alanını, insan sağlığını ilgilendiren çok hassas konular meydana getiriyor ve bu da riskli bir çalışma alanının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Söz konusu risklerin bir şekilde teminat altına alınması gerekiyor. Bu noktada ise Hekim Sorumluluk Sigortası devreye giriyor ve hekimleri tazminatsal sorumluluktan kurtarıyor. Peki, hekim kaynaklı olumsuz bir durum yaşanması sonucu, hasta ve yakınları tarafından açılan tazminat davalarında süreç nasıl işliyor? Av. Dr. Mert Van, sürece ilişkin detayları Sigortalı Dergisi okuyucuları ile paylaştı.

Devamını oku...

Artık Hekimler Sağlık Meslekleri Kurulu Tarafından Denetlenecek!

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de sağlık sektörü için ses getirici bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin amacı Sağlık Meslek Kurulu isimli bir denetim mekanizması oluşturarak sağlık mensuplarının mesleki uygulamalarını denetlemek ve gerekli durumlarda meslekten men edilmeye varacak yaptırımlar uygulamak. Tüm sağlık mensuplarını etkileyecek bu yönetmelikle getirilen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

Devamını oku...

Hekimlere Muayenehane Açma Özgürlüğü

Tam gün yasasının  iptali başlığı,  son günlerde güncel basında yer alan  önemli haberlerden  biri. Öncelikle sürecin başından itibaren bugüne kadarki hikayeden biraz bahsedelim. Bildiğimiz gibi 650 sayılı KHK'nın,  38. maddesi, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" hükmünü içeriyordu. Bu hükme göre kamu kuruluşunda görev yapan hekimlerin özel muayenehane açması engellenmişti.

Devamını oku...

Aydınlatılmış Onamın Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Sağlanmasındaki Önemi

Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Tıbbî müdahaleler, hekimler tarafından, hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi müdahale kavramı kişinin mevcut fiziksel rahatsızlığının giderilmesinden, rahatsızlığının önlenmesine, kimi zaman estetik amaçlı bir talebinin giderilmesine kadar her türlü girişimi içine alan geniş bir yelpazedir.

Devamını oku...

KBB'de TRent Dergisi Mayıs 2010 - Sağlık Hukuku Köşesi

"Değerli okurlar, "KBB'de TR ent Dergisi'nin bu sayısında sizlerle, "Tam Gün Yasasının Getirdikleri" konusuna değineceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin esastan inceleme kararı aldığı, siz hekimler ile ilgili düzenlemeler içeren söz konusu yasanın getirdiği önemli hususlara değineceğiz.

Devamını oku...

Acil Servislere Asılacak Yazı

Acil servislerde yaşanan sıkıntılar ülkemizin her zaman en büyük yaralarından birisi olmuştur. Her ne kadar sağlık sektöründe birçok iyileştirme yapılmaya çalışılsa da, mevcut Türkiye şartlarında halen daha sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Geçen hafta haberlere yansıyan "Kesik elin gidilen 8 hastanede dikilememesi" skandalı bu problemi bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır.

Devamını oku...
Tüm Makaleler...