Acil servislerde yaşanan sıkıntılar ülkemizin her zaman en büyük yaralarından birisi olmuştur. Her ne kadar sağlık sektöründe birçok iyileştirme yapılmaya çalışılsa da, mevcut Türkiye şartlarında halen daha sağlık hizmetlerinin verilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Geçen hafta haberlere yansıyan "Kesik elin gidilen 8 hastanede dikilememesi" skandalı bu problemi bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır.

Basına yansıdığı üzere elektrikli testere ile odun kesmek isterken elini kesen 36 yaşındaki vatandaşımız, ancak gittiği 9. Hastanede ameliyata alınabilmiştir. İstanbul gibi bir metropolde ancak 11 saat sonra ameliyata alınabilen Selami Canlı'nın yaşadıkları bu noktadaki sıkıntıların büyüklüğünün göstergesidir.

Tam da bu skandalın üstüne Sağlık Bakanlığı bu hafta bir genelge yayınlamıştır. Hasta Nakil Sevk ve esasları hakkındaki bu genelgede; acil sağlık hizmetleri sunumunda; en küçük gecikme telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden zamanında hızlı ve doğru yapılan tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığı belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı acil tıbbi müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın uygun bir sağlık kuruluşuna gecikmeye sebebiyet verilmeksizin ulaştırılması, hastanın getirildiği sağlık kuruluşunca da, gereken acil müdahalelerin öncelikle ve ön şartsız yapılması ve hastaların gereğinde ileri tetkik ve tedaviyi sağlayabilecek diğer sağlık kurumlarına uygun şartlarda nakledilmelerini sağlamak üzere bu genelgeyi yayınlamıştır.

'Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in İkinci maddesinde hastaların acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Sağlık bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2010/46 sayılı genelgede uygulamada karşılaşılan sorun ve aksaklıkların giderilmesi, hasta ve hasta yakınlarının bu konuda bilgilendirilerek uygulamada birliğin sağlanabilmesi için;

"Sayın Hastalarımız Ve Hasta Yakınlarımız:

Tedavinizin Devamı İçin Başka Bir Hastaneye Sevkiniz Gerektiğinde; Nakliniz, Hasta-nemizin Organizasyonu Ve 112 Ambulanslarımızla Gerçekleştirilecektir.

Sağlık Güvenliğiniz İçin Lütfen Hastanemizden Kendi İmkânlarınızla Ayrılmayınız."

İbaresinin, hastane yönetimleri tarafından, en az 5 (beş) metreden kolayca okunabilecek şekilde standart afiş veya basılı duyurular haline getirilerek acil servislerin görülebilir uygun yerlerine asılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bilgilendirme yazısı sayesinde acil servislerde uygulama birliği sağlanarak hastaların kendi imkânlarıyla hastane hastane gezmelerinin önüne geçilmeye çalışılmakta, mevcut düzensizliğin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Umarız ki 2010 Türkiye'sinde bu ve buna benzer düzenlemeler ve yeterli imkânlar sağlanır ve artık böyle skandallar yaşanmaz.