• EN

Sigorta Hukuku ve Hasar Yönetimi

Son yıllarda sigorta şirketlerinin çoğalması ile çağımızın getirdiği riskler sonucunda sektörde hızlı ve etkili bir büyüme kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca Sigorta Şirketleri arasında , risklere karşı menfaatlerini teminat altına almayı isteyen kişilere daha iyi bir hizmet sunumu sağlamak amacı güderek kendi aralarında bir rekabete dayalı bir süreç oluşumu meydana gelmiştir.

Teknolojideki gelişmeler sayesinde, üretici-satıcı işletmeler gün geçtikçe olanaklarını arttırmakta, daha çok büyümekte, tüketici ise tek başına ve güçsüz bir şekilde kalmaktadır. Tüketicilerin üretici-satıcılar karşısında bilgi yetersizliği içinde, yanlış yönlendirmeye açık durumda bulunması, tüketicinin kendisini koruyabilecek bir bilince kavuşturulmasını gerektirmektedir.

Ülkemizde sağlık personelinin hizmet kusuru sebebiyle açılan tazminat davalarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sonuçlanması uzun yıllar süren bu davalar, gerek zarar gördüğünü iddia eden tarafın, gerek sağlık personelinin, gerekse sağlık personelinin rizikosunu teminat altına alan sigorta şirketlerinin adeta elini kolunu bağlamaktadır.

Son zamanlarda trafik kazalarının sayısında ciddi artışlar gözlenmekte ve her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını yitirmektedir. Ölen kişilerin geride kalan yakınları ise hem duydukları derin acı ve üzüntü sebebiyle manevi zarara hem de ölen kişilerin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Uğranılan bu maddi zarar genellikle trafik sigortasını yapan şirketten destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edilmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle destekten yoksun kalma tazminatını inceleyeceğiz ve sonrasında Hukuk Genel Kurulu'nun yeni tarihli kararıyla ortaya çıkan yeni durum üzerinde duracağız.