• EN

Fikri Mülkiyet ve Korsanla Mücadele

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı ancak Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre usta oyuncunun talebi "oyuncunun herhangi bir hakkının olmaması" nedeniyle reddedildi.

Dünya ticaretine yön veren gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin ve ihracatlarının ana kalemlerini, yazılım, müzik ve sinema gibi eserler, uluslararası niteliğe sahip markalı ürünler, ileri teknoloji gerektiren ürünler ile tüm bu gruplara ait hizmet, lisans, know-how, teknoloji transferi oluşturmaktadır. Yaratıcı düşünce ve zekâ ürünlerinin ekonomi üzerindeki bu niteliği, bu haklara olan iştahı arttırmakta ve haksız yararlanma olgusunu beraberinde getirmektedir. Fikri mülkiyet haklarına konu ürünler için yapılan yatırım, uzun yıllara dayanan araştırma ve geliştirme çalışmaları ile maddi bir külfeti beraberinde getirmekte, bu çalışmalar neticesinde elde edilen faydadan hiçbir emek ve çaba sarf etmeksizin faydalanılmasının önüne geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş batı toplumlarının bu kazanımlarını koruma ihtiyaçları fikri mülkiyet haklarının korunmasında ve teşvikinde belirleyici olmuştur. 14. Yüzyıl Avrupa'sında başlayan, sınaî mülkiyet haklarının ve telif haklarının korunmasına ilişkin 19 Mart 1474 tarihli Venedik Patent Kanunu yaratıcı düşünce ve zekâ ürünlerinin korunmasında ilk belge olduğu kabul edilmektedir. Bu kanunu 1623 İngiliz Tekel Kanunu, 1790 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kabul edilen Patent Kanunu izlemiştir.

Konuya başlamadan önce son derece yeni olan bu iki hukuk dalı hakkında kısaca bilgi vermekte fayda görüyoruz. Gerçekten bu iki hukuk dalı da ülkemizde son 20 yılda ortaya çıkan ve hala gelişim sürecinde olan hukuk alanlarındandır.