• EN

Kentsel Dönüşüm, İmar Affı Ve Mülk Yönetimi

2/B arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere denilmektedir. Bahsi geçen araziler 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

A) KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Kentsel dönüşümü kısaca; "Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü" olarak tanımlayabiliriz.

15 Ekim 1978'de Paris'te ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi ile bütün hayvanların eşit doğdukları, eşit yaşama ve saygı görme hakkına sahip oldukları, bir hayvan türü olan insanın, öbür hayvanları yok edemeyeceği, onları sömüremeyeceği, bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma haklarına sahip oldukları, zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesinin yaşama karşı suç olduğu kabul edilmiştir.